Latest Post

Sunday, 22 March 2015

Sejarah Islam : Genealogi Bani Umayyah

 

Kronologi Bani Ummayyah

 • 661 M- Muawiyah menjadi khalifah dan mendirikan Bani Ummayyah.
 • 670 M- Perluasan ke Afrika Utara. Penaklukan Kabul.
 • 677 M- Penaklukan Samarkand dan Tirmiz. Serangan ke Konstantinopel.
 • 680 M- Kematian Muawiyah. Yazid I menaiki takhta. Peristiwa pembunuhan Husain.
 • 685 M- Khalifah Abdul-Malik menegaskan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi.
 • 700 M- Kampanye menentang kaum Barbar di Afrika Utara.
 • 711 M- Penaklukan Spanyol, Sind, dan Transoxiana.
 • 713 M- Penaklukan Multan.
 • 716 M- Serangan ke Konstantinopel.
 • 717 M- Umar bin Abdul-Aziz menjadi khalifah. Reformasi besar-besaran dijalankan.
 • 725 M- Tentara Islam merebut Nimes di Perancis.
 • 749 M- Kekalahan tentara Ummayyah di Kufah, Iraq terhadap tentara Abbasiyyah.
 • 750 M- Damsyik direbut oleh tentara Abbasiyyah. Kejatuhan Kekhalifahan Bani Ummaiyyah.
 • 756 M- Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi khalifah Muslim di Kordoba.Memisahkan diri dari Abbasiyyah.

Kekhalifahan Utama di Damaskus

 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 41-61 H / 661-680 M
 2. Yazid I bin Muawiyah, 61-64 H / 680-683 M
 3. Muawiyah II bin Yazid, 64-65 H / 683-684 M
 4. Marwan I bin al-Hakam, 65-66 H / 684-685 M
 5. Abdullah bin Zubair bin Awwam, (peralihan pemerintahan, bukan Bani Umayyah).
 6. Abdul-Malik bin Marwan, 66-86 H / 685-705 M
 7. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 86-97 H / 705-715 M
 8. Sulaiman bin Abdul-Malik, 97-99 H / 715-717 M
 9. Umar II bin Abdul-Aziz, 99-102 H / 717-720 M
 10. Yazid II bin Abdul-Malik, 102-106 H / 720-724 M
 11. Hisyam bin Abdul-Malik, 106-126 H / 724-743 M
 12. Al-Walid II bin Yazid II, 126-127 H / 743-744 M
 13. Yazid III bin al-Walid, 127 H / 744 M
 14. Ibrahim bin al-Walid, 127 H / 744 M
 15. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira), 127-133 H / 744-750 M

Keamiran di Kordoba

 • Abdur-rahman I, 756-788
 • Hisyam I, 788-796
 • Al-Hakam I, 796-822
 • Abdur-rahman II, 822-888
 • Abdullah bin Muhammad, 888-912
 • Abdur-rahman III, 912-929

Kekhalifahan di Kordoba

 • Abdur-rahman III, 929-961
 • Al-Hakam II, 961-976
 • Hisyam II, 976-1008
 • Muhammad II, 1008-1009
 • Sulaiman, 1009-1010
 • Hisyam II, 1010-1012
 • Sulaiman, dikembalikan, 1012-1017
 • Abdur-rahman IV, 1021-1022
 • Abdur-rahman V, 1022-1023
 • Muhammad III, 1023-1024
 • Hisyam III, 1027-1031

No comments:

Post a Comment